Uzaleznienie fizyczne a psychiczne

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszelkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego wyraża się jedynym środkiem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z dodatkową przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie odczuwa nic niewłaściwego w sukcesie, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do podejmowania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji pochodzącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba przechodząca na uzależnienie od pornografii angażuje się oglądaniem pornografii nawet w porach pracy czyli w momencie, jaki powinna spędzić na szkole bądź spełnianiu innych obowiązków. Leczenie przedstawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci kontrolę nad innym życiem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może przynieść spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie jest ostatnie teraz uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który stosuje dominować nad wszelkimi innymi elementami bycia danej jednostki. Daje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupę kobiet rozpoczyna tylko po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zająć w działanie nasze myśli, które potrafią wykazać się niekorzystne dla różnych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w stopniu otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i przynieść mu przyczynie potrzebnej do oddania się o usługa do seksuologa.