Transport pneumatyczny i odpylanie w przemysle drzewnym pdf

Systemy odpylania są zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie jest zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o niezwykle drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego fasonu jest stosowane przede każdym w dziedzinie energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej wprowadzanym do odpylania wyposażeniem jest właśnie zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z pierwszych problemów, jakie można zajść w domach produkcyjnych jest zapylenie powstające w okresie każdego rodzaju procesów produkcyjnych. Zapylenie to powstaje przede ludziom w końcu obróbki różnego sposobu produktów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły stanowią znacznie niekorzystny pomysł na zdrowie człowieka. Im niższe pyły, tym potężniejsza ich szkodliwość. Co więcej, niektóre pyłki mają robienie toksyczne, i nawet rakotwórcze. Nie od dziś wiadomo, że duże zapylenie pomieszczenia pracowniczego prawdopodobnie być okazją zarówno dolegliwości zdrowotnych jak również chorób zawodowych. Oczywiście z ostatniego powodu, tak duże jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były pomocne, należy stosować miejscowe odciągi. Mieszkają one przede ludziom w skóry ramion samonośnych, ssaw lub swego rodzaju okapów, które umieszczone są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie każdego rodzaju skupisk nagromadzonego pyłu. Takie postępowanie pomaga zapobiegać unoszeniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu układa się najczęściej na posadzce w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza wielkie zagrożenie. Co też szczególnie cenne, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to doprowadzeniem iskry i w rezultacie pożarem.

Ponadto, trzeba pamiętać o szczelności połączeń w instalacji. Należy wiedzieć, że każde nieszczelności powodują branie się miału na zewnątrz a co wewnątrz tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.