Odpylacze zaluzjowe

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, zatrzymujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w ciągach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Poruszające się cząstki o dużo niskich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn i dla zdrowia człowieka (postać spośród nich zawiera działanie toksyczne), stąd i dobre sposoby odpylania są istotny punkt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również odwracać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim powstaje do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną pracą w planach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.