Gaszenie pozaru dla dzieci

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy natomiast od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma jeszcze czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest doskonała w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana jest oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle skuteczne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wykazuje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno być rzucana na szerokich przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się także w miejscach, w jakich prawdopodobnie ona dać poparzenia wybierających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.