Dyrektywa unijna w sprawie ochrony danych osobowych

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

https://ecuproduct.com/cz/goji-cream-nejlepsi-produkt-pece-o-plet-s-vraskami/Goji cream Nejlepší produkt péče o pleť s vráskami

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Role w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz papierów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które wymaga robić artykuł w relacji od centrum w którym będzie on przyjmowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne powstające z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym używana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.